Nikolakonferensen 2021

På grund av coronapandemin är konferensen 2020 flyttad till 20-21 oktober 2021. Platsen är som vanligt Djurönäset.

Källa 
Nikola nätverk