Internationella sjuksköterskedagen 12 maj

Den internationella sjuksköterskedagen 12 maj uppmärksammas i år med budskapet: Our nurses. Our future. The economic power of care.
Det finns ett stort behov världen över av ekonomiska satsningar på sjuksköterskors arbete, utbildning och ledarskap. 
Detta är en nödvändighet inte enbart för att säkerställa befolkningens  behov av hälso- och sjukvård utan är utan är avgörande för den globala samhällsutvecklingen .
Vi uppmanar beslutsfattare att satsa på sjuksköterskor och se det som en investering, inte en kostnad!
 
Läs även: ICN Årsrapport
 
Källa 
Svensk Sjuksköterskeförening/Nikola