Urinuppsamlingspåsar

Urinuppsamlingspåsar används tillsammans med katetrar eller urindroppsamlare. De finns i olika utföranden och material. 1,5 liters påsar och större är avsedda att användas av rullstolsburna eller sängbundna personer. Benburna påsar finns från 350 ml och uppåt.

Tömningsbara påsar är att föredra eftersom infektionsrisken minskar med ett slutet system. Vid behov kan de dessutom kopplas ihop med en större påse på natten. Tömbara påsar kan användas i flera dygn och blir på så sätt dessutom billigare i det långa loppet. Påsen byts vid behov, vanligen efter 5-7 dagar och då oftast på grund av luktproblem.

Samtliga påsar är försedda med backventil. På en del påsar kan slanglängden justeras. En del benburna påsar har kammare vilket ska ge en bättre passform och minska skvalpljuden.
En benburen påse fästs med fördel på underbenet eftersom det underlättar flödet. Påsarna kan fästas med olika typer av band eller påsar. Urinuppsamlingspåsen fästs först mot benet och därefter kopplas konektorn ihop med urindroppsamlaren eller katetern. Tänk på att påsen blir tung när den är fylld och välj uppfästningsanordning därefter.

Sortiment förändras över tid och nya produkter utvecklas löpande. 

 


Senast granskad 2020-02-12