Enureslarm

Enureslarm har länge varit en viktig del i behandlingen av sängvätande barn. Utsikterna att lyckas med behandlingen är goda, särskilt i kombination med ändrade vanor och man räknar med att sju barn av tio blir botade med hjälp av enureslarm. Om användning av larm inte ger önskat resultat kan det exempelvis bli aktuellt med läkemedelsbehandling eller ett uppehåll i larmanvändningen och att försöka igen lite senare.

Läs mer på Svenska Enuresakademin


Senast granskad 2016-03-02