Kateterfakta.nu uppdaterad

Nikolas patientsite Kateterfakta.nu har genomgått en större uppdatering av innehållet. En arbetsgrupp med deltagare från både patientgruppen, nikola och leverantörer har arbetat en tid för att göra siten ännu bättre. Texter har omarbetats, förenklats och viss omstuvning har skett - för att ge besökaren på siten större behållning av innehållet.

Du hittar Kateterfakta.nu som alltid på Kateterfakta.nu

 

Källa 
Nikola.nu