Samarbetspartners

Senior alert

NIKOLA samarbetar med kvalitetsregistret Senior alert. Med hjälp av Senior alert vill kommuner och landsting utveckla nya förebyggande arbetssätt som ökar möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg oavsett vem som tillhandahåller den. 

Nikola och kvalitetsregistret Senior alert har tagit fram en ny modul i registret kring Blåsdysfunktion. Målet är att alla med blåsproblem ska erbjudas en utredning och åtgärder. 

På Senior alerts webb finns Riskbedömningsblanketten att hämta ner samt annan information hur verksamheten kommer igång med nya modulen. På Nikola.nu finns tillgång till verktyg för utredning och behandling.

 

Sinoba

Sinoba är en oberoende intresseförening som syftar till att ta tillvara intressen för personer med urininkontinens eller blåsproblem.

 


Senast granskad 2018-05-31