Konferens 2018

Nikolas 19:e nätverkskonferens kommer att genomföras 18 - 19 Oktober 2018, på Djurönäset.

Anmälan på Senior alerts webb finns här: Anmälan 19:e Nikolakonferensen

Sista anmälningsdag 2018-09-03

Preliminärt program

Torsdag

 • Tema patientmedverkan vid upphandling
 • Mina erfarenheter och upplevelser som patient
 • Behov av nätverksgrupp kring upphandlingsfrågor
 • Samband mellan blås-/tamproblem och sår
 • Webbutbildning om förskrivning av medicinteknika hjälpmedel/förbrukningsartiklar
 • Workshop förskrivarutbildning
 • Senaste nytt från Nikola
 • Gemensam middag och mingel

​​Fredag

 • Resultat från Senior alert kring blåsdysfunktion och Svenska HALT
 • Omvärldsbevakning - vad har hänt och vad är på gång?
 • Kvinnors urogenitala problem kring graviditet och förlossning
 • Socialstyrelsen Öppna jämförelser
 • Kronisk bäckenbottensmärta
 • Nära Vård, personcentrering och vikten av systematiskt vårdprevention, SKL
Välkomna! / Nikola arbetsgrupp
 
Bussen avgår preliminärt från Cityterminalen kl. 11:45 på torsdag 18/10.

Bussen avgår preliminärt tillbaka från Djurönäset kl. 13:45 fredag 19/10.

OBS! Så fort busstiderna är bekräftade av Djurönäset kommer "preliminär avgång" tas bort.

För frågor och funderingar skicka e-post till kontakt@nikola.nu 


Senast granskad 2018-07-13