Konferens 2018

Nikolas 19:e konferens kommer att genomföras 18 - 19 Oktober 2018, på Djurönäset.

Sista anmälningsdag var 2018-09-03. Vill du efteranmäla dig? - klicka på: Anmälan 19:e Nikolakonferensen för instruktioner.

Nikola konferens - program

Torsdagen den 18 oktober

12.45                 Lunch.

13.45                 Välkommen / Agneta Sandberg

13.55                 Mina erfarenheter och upplevelser som patient. / Karin Ersson

                          Josefsson

14.40                 Utbildning via webb om förskrivning av

                          medicintekniska produkter/förbrukningsartiklar inkl. diskussion.

                          / Jeanette Adolfsson

15.10                 Fika

15.40                 Riktlinjer vid hjälpmedelsförskrivning - behövs en arbetsgrupp?

                          Vad pågår idag? /  Inger Blomgren

15.55                 Nätverk kring upphandlingsfrågor – tankar framåt. / Eira

                          Olofsson, Inger Blomgren

16.05                 Patientmedverkan vid upphandling. / Lasse Kylberg, Agneta

                          Sandberg

16.15                 Samband mellan blås-/tarmproblem och sår. / Madeleine

                          Stenius

17.00                 Nikola nytt. / Agneta Sandberg

19.00                 Middag

Fredagen den 19 oktober

  8.30                 Reflektion över gårdagen. / Agneta Sandberg

  8.40                 Resultat i Senior alert - läget kring modulen. Svenska HALT -

                          ett år till med resultat! / Kristina Malmsten

  9.00                Omvärldsbevakning, GFI, patientsäkerhetskonf, Zagreb. / 

                         Arbetsgruppen

  9.20                Förlossningsrelaterade bäckenbottenskador, undersökning och

                         rehabilitering. /  Anna Skawonius

10.05                Fika                           

10.30                Socialstyrelsen, Öppna Jämförelser och KVÅ – krav från 2019.

                         / Eva Lejman, Ulrika Eriksson

11.00                Kronisk bäckenbottensmärta. / Helena Hallencreutz Grape

11.45                SKL: Nära vård, personcentrering och vikten av 

                         systematiskt förebyggande arbete. /   Maj Room

12.30                Avslutning och Lunch                             

Välkomna! / Nikola arbetsgrupp

Logistik:
Bussen avgår från Cityterminalen kl. 11:45 på torsdag 18/10.

Bussen avgår tillbaka från Djurönäset kl. 13:45 fredag 19/10.

För frågor och funderingar skicka e-post till kontakt@nikola.nu 


Senast granskad 2018-09-12