Nikola arbetsgrupper

Du når oss på kontakt@nikola.nu Arbetsgrupper bildas löpande utifrån vad som är aktuellt.

Arbetsgrupp för nätverkskonferensen 2020

Ansvarar för att arrangera den årliga konferensen som genomförs på Djurönäset oktober varje år.

  • Agneta Sandberg, Uro- och tarmterapeut, leg ssk. Barn och Ungdomskliniken, Blekingesjukhuset 
  • Anders Engelholm, Distriktssköterska, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Sundsvalls kommun, webbansvarig Nikola.nu
  • Märta Lauritzen, Uroterapeut, leg ssk, Urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Inger Blomgren, Distriktssköterska, kontinenssamordnare, Dalarnas Hjälpmedelscenter
  • Ingrid Sannum, Swedish Medtech

Du når oss på kontakt@nikola.nu 

Arbetsgrupp: Nikola, nationell samordnargrupp

Samverkar för att öka nationell likhet inom Nikola intresseområde.

  • Inger Blomgren, Distriktssköterska, kontinenssamordnare, Dalarnas Hjälpmedelscenter (sammankallande)
  • Agneta Sandberg, Uro- och tarmterapeut, leg ssk. Barn och Ungdomskliniken, Blekingesjukhuset
  • Fler namn kommer...

Du når gruppen via kontakt@nikola.nu


Senast granskad 2020-10-22